Panel používateľa

VIF SUPER BENZIN ADITIV - 500ml

VIF SUPER BENZIN ADITIV - 500ml

Hodnotenie produktu: 4.6/5 (5x)

Vaše hodnotenie:

SKLADOM

VIF SUPER BENZIN ADITIV

Aditívum do benzínu pre celoročné použitie.

Overená kvalita.


-Dlhodobým používaním znižuje spotrebu paliva v priemere o 5-7%
-Udržuje motor a celý palivový system v dokonalej čistote
-Znižuje trenie v motore a tým zvyšuje jeho výkon
-Zlepšuje studený štart motora
-Zachováva plnú a životnosť katalyzátora
-Pôsobí preventivne proti zvyšovaniu požiadavky na oktánivé číslo
-Je kompatibilný so všetkými druhmi motorových olejov a inými obvyklýmiaditívami
-Je účinný vo všetkých typoch motorových benzínov, bez ohľadu na ich zloženie
Dlhodobo udržuje nastavenie motora na voľnobeh
Zabespečuje nemennú kavalitu paliva i pri jeho dlhodobom skladovaní.


NÁVOD NA POUŽITIE
Prípravok sa dávkuje v pomere 1:1000 do nádrže automobilu pred tankovaním.

Odmerka na uzávere uľachčuje dávkovanie.Jej obsah je 20 ml a vystačí k ošetreniu až 20 l automobilového benzínu.

Balenie: 500ml, 1ks

JC 1L : 21,800€

Ilustr. foto

Hmotnosť:  0,50kg

 


PRVÁ POMOC
Pri nadýchaní preniesť na čistý vzduch a zabespečit mu telesný pokoj. Pri kontakte s pokožkou umyť teplov vodou a mydlom .
Po požití ústa vypláchnuť vodou, nevyvolávať zvracanie a vyhľadať lekársku pomoc.

 

10,90 € s DPH

9,08 €

OBSAHUJE
Petrolej CAS 64742-81-0, aromatická frakcia CAS64742-94-5


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
R 38 Draždí pokožku
R51/53 Toxický pre vodné organizmy,môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky va vodnej zložke životného prostredia.
R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.
R66 Opakovaná expiráca môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.
S2 Uchovávajte mimo dosah detí.
S24/25 Zabránte kontaktu s pokožkou a očami.
S26 V prípade kontaktu s očami ja potrebné ihneť ich vymyť veľkým mnostvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S28 Po kontakte s pokožkou ja potrebné ju umyť a veľkým množstvom vody.
S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre , okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
( ak ja to možné, ukažte označenie látky alebo prípravku).
S46 V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc a ukýžte tento obal alebo označenie.
S61 Zábrante uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.


Výrobok používajte podľa návodu
Záruka 24 mesiaciov od dátumu uvedeného na obale. 

Alternatívne produkty

Osobný odber tovaru  BEZPLATNE

Osobný odber tovaru

BEZPLATNE

SPS kuriér na dobierku

Zasielame SPS kuriérom

na DOBIERKU od 5,60€

Tento e-shop je certifikovaný.

SSl cert. startujeme.sk

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o Ochrane osobných údajov.  Viac info