.

 

 

 

Zasielame UPS kuriérom na Dobierku od 4,60€

OSOBNÝ odber Autodiely EXIT11 Vráble 0€

 

 

TOPlist

VIF SUPER DIESEL ADITIV LETNÝ - 500ml

VIF SUPER DIESEL ADITIV LETNÝ - 500ml
 
Cena: 9,90 € s DPH
Cena SKK: 298,20 Sk
 
SKLADOM

VIF SUPER DIESEL ADITIV LETNÝ je letná multifunkčná prísada do motorovej nafty s antikoróznym účinkom.


Dávkovanie 1:1000
Odmerka v uzávere postačí na ošetrenie 20l nafty


Potláča penenie paliva.


Vhodný pre všetky vznetové motory common rail, PD, VP44, TDI, HDI, JTD, CDI, TDCi, CDTi, dCi
chráni motor pred negatívnymi účinkami biozložky

 

Balenie: 500ml, 1ks

Hmotnosť: 0,500Kg

JC 1L: 19,800€

Ilustr. foto

OBSAHUJE
Etylhexylnitrát CAS 27247-96-7, solventná nafta CAS 64742-94-5, 1,2,4,trimetylbenzen CAS 95-63-6,
ľachký parafinický ropný destilát CAS 64742-55-8

PRVÁ POMOC
Pri nadýchaní preniesť na čistý vzduch a zabespečit mu telesný pokoj. Pri kontakte s pokožkou umyť teplov vodou a mydlom .
Po požití ústa vypláchnuť vodou, nevyvolávať zvracanie a vyhľadať lekársku pomoc.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

R 38 Draždí pokožku
R51/53 Toxický pre vodné organizmy,môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky va vodnej zložke životného prostredia.
R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.
R66 Opakovaná expiráca môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.
S2 Uchovávajte mimo dosah detí.
S24/25 Zabránte kontaktu s pokožkou a očami.
S26 V prípade kontaktu s očami ja potrebné ihneť ich vymyť veľkým mnostvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S28 Po kontakte s pokožkou ja potrebné ju umyť a veľkým množstvom vody.
S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre , okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
( ak ja to možné, ukažte označenie látky alebo prípravku).
S46 V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc a ukýžte tento obal alebo označenie.
S61 Zábrante uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.


Výrobok používajte podľa návodu
Záruka 24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 

« Späť

Alternatívne produkty

 

Castrol TDA aditívum pre Diesel, 250ml

Castrol TDA celoročné aditívum do Dieslu. Prisada do motorovej nafty zlepsujuca vlastnosti paliva. Miesaci pomer 1:1000, 10ml = 10L nafty   Vhodná tiež na zimné …

 
Dostupnosť na dotaz
 
 

Komentáre - VIF SUPER DIESEL ADITIV LETNÝ - 500ml

- Žiadne komentáre -